Nyheder

Regnskabsklasser

Når man har en virksomhed skal man også kende til de forskellige regnskabsklasser. Virksomheder bliver nemlig placeret i forskellige regnskabsklasser alt efter deres størrelser. Hvor strenge kravene er, og hvor omfattende årsregnskabet skal være, er det hvilke regnskabsklasse virksomheden bliver placeret under som afgør det. 

Læs mere »

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab fungerer som et økonomisk statusbillede, der udarbejdes én gang om året. Din årsafslutning giver dig et overblik over din virksomheds indtægter, udgifter og formue. Læs mere om de krav, der er til en årsrapport her.

Læs mere »

Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven er den lov, som beskriver de gældende retningslinjer for bogføring af posteringer for erhvervsdrivende virksomheder, organisationer og sammenslutninger. I Danmark er bogføring en lov, som betyder at man skal kunne dokumentere alle transaktioner. 

Bogføringsloven indeholder en række retningslinjer som skal overholdes.

Læs mere »